Handlingsplan 2015/16

Udvalget vil holde udviklingsmøder for at se på nye aktiviteter.

Revidering af nuværende aktiviteter.

Sommerlejr:

Sommerlejren er udvalgets største aktivitet for juniorsnorkeldykkere, og bliver altid holdt i den første uge i skoleferien. Sommerlejren er en teltlejr hvor forbundet leverer spisetelt til ca 200 deltagere, derudover har vi et køkkentelt hvor der tilberedes mad af frivilligt personale. Deltagerne medbringer selv egne telte, så det kræver et stort område på en campingplads, ca. 8000 kvardratmeter at holde en sommerlejr og derfor er det meget begrænset hvor sommerlejren kan holdes.

Juniorlege:

Juniorlegene er et stævne for juniorer hvor der dystes i 4 disipliner over en weekend.

Der deltager omkring 100 juniorer.

Juniorlederseminar:

Udvalget vil i 2016 prøve at holde juniorlederseminar, det kræver en del arbejde at finde relevante emner til seminaret, men vi vil prøve at få gennemført et seminar.

Juniortræf i Silkeborg:

Træffet er for juniorsnorkeldykkere og det eneste træf vi har hvor der dykkes i ferskvandssøer. Der er natdyk, og en af dagene arrangeres der forskellige vandlege i en af søerne.

 

Der er ikke budgetteret med nye arrangementer, men hvis vi kommer frem til udvikling af nye tiltag, vil vi søge i aktivitetspuljen i stedet for at pengene bindes hvis ikke det bliver til noget.

Med venlig hilsen

Ungdomsudvalget

Bent Knudsen